Milomix’s Blog

Share Ideas , Enjoy Living

Top 10 Hybrid Animal July 27, 2009

Filed under: Science — milomix @ 6:43 pm
Tags: , , , , , , ,

สัตว์ข้ามสายพันธุ์สิบอันดับแรกของโลก

Hybrid Animal

Hybrid Animal

สัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่มีอยู่จริงแต่ไม่ได้เกิดจากการผสมพันธุ์ของสัตว์ตามธณรมชาติ เพราะธรรมชาติมีวิธีป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์อยู่แล้ว
อย่างแรกคือเรื่องรหัสทางพันธุกรรมไม่มีความคล้ายกันของสัตว์ต่างชนิด และธรรมชาติสร้างให้สัตว์แต่ละชนิดไม่ต้องการผสมข้ามสายพันธุ์
เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว ดังนั้นสัตว์เหล่านี้ก็ล้วนเกิดจากการที่มนุษย์มามีส่วนร่วมนั่นเอง

อันดับที่ 10 Liger และ Tigon

ถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์ที่น่าสนใจแต่ต้องมาอยู่อันดับสุดท้ายเนื่องจาก Liger และ Tigon มีชื่อเสียงดีและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกอยู่แล้ว Liger เกิดจากการผสมสิงโตตัวผู้และเสือตัวเมีย ส่วน Tigon นั้น
ตรงกันข้ามคือสิงโตตัวเมียและเสือตัวผู้ Liger จัดว่าเป็นสัตว์ตระกูลแมวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากยีนส์เด่นจากทั้งสองสายพันธุ์โดดเด่นมาก ส่วน Tigon นั้นกลับประสบภาวะแคระทำให้มีตัวเล็กกว่าเสือและสิงโต

อันดับที่ 9 Wolf Dog

Wolf Dog ก็เป็นสัตว์ครึ่งหมาป่าครึ่งหมาบ้านนี่หละครับ แต่ยากที่จะบอกพฤติกรรมของสัตว์ลูกผสมชนิดนี้ได้ว่าจะเชื่องเหมือนหมาบ้านหรือมีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเหมือนหมาป่า หรือว่าก้ำกึ่งทั้งสองแบบ

อันดับที่ 8 Iron Age Pig

หมูยุคเหล็ก เป็นหมูที่เกิดการผสมระหว่างหมูที่เลี้ยงเป็นอาหารของมนุษย์ และหมูป่าตามธรรมชาติ ผลที่ออกมาคือ Iron Age Pig จะเชื่องกว่าหมูป่าแต่ไม่เชื่องเท่าหมูธรรมดาทั่วไป Iron Age Pig มีเป็นจำนวนมากในฟาร์มเพราะเนื้อของมันพิเศษกว่าหมูทั่วไปและสามารถทำเป็นไส้กรอกชั้นยอดได้

อันดับที่ 7 Zebroid

zorse เป็นลูกผสมม้าลายและม้าธรรมดา ส่วน zonkey เป็นลูกผสมระหว่างม้าลายและลา Zony ไม่ใช่ยี่ห้อของก็อปแถวคลองถมแต่เป็นลูผสมระหว่างม้าแคระและม้าลาย ทั้งสามแบบนี้มีชื่อเรียกรวมๆกันว่า Zebroid แปลว่าเป็นลูกครึ่งม้าลายนั่นเอง

Zorse

Zorse

อันดับที่ 6 Cama

Cama เป็นลูกผสมระหว่างอูฐและตัวลามะ (camel + llama) สัตว์ชนิดนี้เกิดจากการผสมเทียม เนื่องจากขนาดของตัวเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์ทั้งสองชนิดสามารถผสมพันธุ์กันได้ โดยทั่วไป Cama จะมีหูสั้นและหางยาว มีขนคล้ายตัวลามะ

อันดับที่ 5 Grolar, Pizzly

Grolar, Pizzly เป็นหมีที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างหมี grizzly และหมีขั้วโลก โดยทั่วไปหมีทั้งสองชนิดมีความคล้ายคลึงกันมากแต่ทั้งสองชนิดจะหลบเลี่ยงกัน เป็นไปตามกลไกตามธรรมชาติที่จะป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกัน แต่เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2006 นาย Jim Martell พรานล่าสัตว์จากอเมริกาได้ยิงหมีตายตัวหนึ่งและพบว่ามันคือ Grolar, Pizzly นี่เป็นครั้งแรกที่พบหมีลูกผสมในธรรมชาติครับ
หมี grolar, pizzly ตัวนี้ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Rothschild

อันดับที่ 4 Leopon

Leopon  เป็นผลของจากการผสมพันธุ์ระหว่างเสือดาวตัวผู้และสิงโตตัวเมีย Leopon มีส่วนหัวคล้ายสิงโตในขณะที่ลำตัวคล้ายกับเสือดาว การผสมข้ามสายพันธุ์นี้ทำสำเร็จที่  Koshien Hanshin เมือง Nishinomiya ประเทศญี่ปุ่นครับ Leopons มีขนาดใหญ่กว่าเสือดาวทั่วไป ชอบปีนป่ายและชอบเล่นน้ำครับ

อันดับที่ 3 Hybrid Pheasant

ใช่ว่าจะมีแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สามารถผสมข้ามสายพันธุ์ได้ อันดับที่สามคือนกครับ Hybrid Pheasant เป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ของนก Amherst’s Pheasant ลูกที่ได้ออกมามีสีสรรสดใส

อันดับที่ 2 WolphinWolphin

Wolphin เป็นสัตว์ลูกผสมที่หาได้ยากมาก Wolphin เกิดจากปลาโลมา bottlenose dolphin ผสมกับปลาวาฬ false killer whale ปัจจุบันมีเพียงสองตัวที่เลี้ยงอยู่ในสวนสัตว์ในฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา สีและขนาดของ  Wolphin อยู่ก้ำกึ่งระหว่างพ่อและแม่  ยกตัวอย่างเช่นปกติ bottlenose dolphinมีฟัน 88 ซี่ false killer whales มี 44 ซี่ และลูกที่ได้ออกมาคือ Wolphin มีฟัน (88+44/2 เท่ากับ 66 ซี่ พอดีไม่ขาดไม่เกิน

อันดับที่ 1 Ti-Liger, Ti-Tigon, Li-Tigon, Li-Liger

เป็นขอใครไปไม่ได้นอกจากตัวนี้ เพราะเป็น hybrid ตัวพ่อ เพราะเกิดจาก hybrid ผสมกับ non-hybrid คือ เสือตัวผู้กับ liger/tigon หรือ tigon/liger ตัวเมียกับสิงโตตัวผู้ก็ได้ สัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ผสมที่หาได้ยากมากๆ จะถูกผสมและเลี้ยงเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น ไม่มีการนำมาแสดงในสวนสัตว์แต่อย่างใด   ด้วยความเป็นเสือ 75% หรือลูกเสี้ยวสิงโตทำให้ลักษณะของสัตว์ชนิดนี้แทบจะเหมือนเสือทุกประการ

เห็นตัวอย่างนี้แล้วคงบอกไม่ได้ว่าสัตว์ลูกผสมทุกชนิดเป็นหมันเพราะ liger/tigon ก็ยังผสมพันธุ์ได้นะครับ

Advertisements